Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Resultat - uravstemming tariffoppgjøret


Styret i hovedsammenslutningen YS Stat har idag meddelt Riksmekler at uravstemmingen ga et klart ja til ny hovedtariffavtale i staten. Med en svarprosent i underkant av 40% var det i overkant av 90% som sa ja. Dette var en klar majoritet og styret fulgte enstemmig opp anbefalingen.

#tariff #lønn2018 #YSSMedia #jegerstatsansatt #statsansatte #yss

340 visninger0 kommentarer

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.