top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
 • YSS-Media

Kilometergodtgjørelsen for bil økes kraftig


"Staten v/Kommunal og Distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene kom torsdag 1.12 til enighet om satsregulering i innland-, og utenlands reiseavtalene.Satsen for bruk av egen bil har i følge YS Stat vært altfor lave i lang tid og har i flere år stått stille på 4,03 kroner. Nå økes denne til 4 kroner og 48 øre per kilometer. Det er ikke gjort endringer i skattereglene, dvs at den delen av godtgjørelsen som overstiger kroner 3,50 pr kilometer fortsatt må skattes av (98 øre).


Det er også gjort endringer i satsene for kostgodtgjørelse, vedlegget er ikke ferdig pr i dag, men vil bli å finne på regjeringens sider for Statens Reiseregulativ. Som for kilometergodtgjørelsen er det ingen endringer i skattereglene, så den delen av kostgodtgjørelsen som overstiger henholdsvis 200/400/617 kroner skal det skattes og betales arbeidsgiveravgift av som før.Innland

 • § 6 nr 2 Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil ble forhandlet opp med 11,6% fra kr 4,03 til kr 4,48

 • § 9 Utgifter til kost ble regulert i henhold til hotell- og restaurant indeks på ca 5,6%, dvs nye satser er:

  1. reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 872

  2. reise fra og med 6 timer til og med 12 timer dekkes kost med kr 342

  3. for reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 637

Andre satser blir stående.Utland:

 • § 8 Utgifter til kost reguleres med prisvekst for de ulike land samt valutakurs (dette vedlegget sendes ut i morgen)

 • § 12 Kompensasjonstillegg reguleres opp med lønnsvekst på 3,8% til kr 584 pr døgn.

Andre satser blir stående.I år var det bare reguleringer av de økonomiske satsene som ble forhandlet. I 2023 skal hele avtalene reforhandles. Disse satsene gjelder ikke for de som følger skatteetatens skattefrie satser. Der er kilometergodtgjørelsen fortsatt 3,50 og kostgodtgjørelsene henholdsvis kroner 200/400/617 avhengig av om det er 6-12/12-24 eller døgnsats med overnatting (ved overnatting kan satsen variere utifra overnattingssted, 617 er ved overnatting på hotell).Du kan laste ned protokollene for de nye satsene her:

Protokoll innland
.pdf
Last ned PDF • 419KB

Protokoll utland
.pdf
Last ned PDF • 420KB

Comments


bottom of page