top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Hjemmekontor for statsansatte

Fikk du ikke med deg webinaret onsdag om hjemmekontor i staten kan du nå se det i opptak her.
Målgruppen for webinaret er personalansvarlig i virksomheten, ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.Fra den 13. mars fikk de fleste ansatte i staten hjemmekontor. Noen har arbeidet hjemmefra under hele pandemien, mens andre har hatt perioder tilbake på arbeidsplassen. I november kom nye innstramminger. Mye tyder på at hjemmekontor blir den nye normen, i hvert fall en stund ut i 2021.


Bruken av hjemmekontor har satt fjernledelse, HMS, arbeidsmiljø og nye kommunikasjonsplattformer på dagsorden. Kanskje endres måten vi organiserer arbeidslivet på for godt? Webinaret retter søkelys på mulige utfordringer med hjemmekontor og tips til praktisering. Vi blir presentert for erfaringer fra statlige virksomheter, i tillegg til å få belyst mulige konsekvenser for arbeidsmiljø og helse.

Program:

  • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda v/ Marianne Kringlebotn, Forhandlingssjef i Econa - Akademikerne

  • Pandemien og departementenes ansvar for egen sektor (sektorprinsippet) v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Da statsforvaltningen flyttet hjem v/ Marianne K. Sørtømme, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

  • Med jobben på hjemmebane: Hvordan lykkes med hjemmekontor? v/ Marianne Rørvik, avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring og Lars Espen Sæhle, seksjonssjef for HR. Begge Patentstyret

  • Konsekvenser av covid-19 for arbeidsmiljø og helse - med spesielt fokus på «hjemmearbeid» v/ Live Bakke Finne, forsker, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Webinaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten: LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page