top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

- Det må følge rettigheter med det å ha hjemmekontor- Det bør legges til rette for en mer fleksibel tilnærming for hjemmekontor også for de som jobber i staten, mener Jens B Jahren, leder for YS Stat.


I fjor ble partene enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle se på forhold rundt hjemmekontor for statsansatte: Forsikringsordninger, dekning av utstyr og abonnement. Dessuten hvordan man ivaretar arbeidstaker når arbeidet utføres hjemme.


- Ordningen med hjemmekontor må foregå innenfor gode og forutsigbare rammer. Og de beste løsningene for både arbeidstaker og arbeidsgiver får vi gjennom dialog, mener Jahren.Bekymret for at ordningen med hjemmekontor kan bli utnyttet

- Å jobbe hjemmefra kan verken pålegges eller kreves, men må komme på plass gjennom en avtale. Vi har eksempler der virksomheter nedskalerer antall kontorplasser. Ansatte ønsker å gå fysisk på jobb, men må snu i døra fordi det ikke finnes ledig kontorplass. Da er det ikke lenger frivillig å ha hjemmekontor, advarer Jahren.

YS Stats leder synes det er positivt at partene er enige om at det må gjøres en innsats lokalt for å sikre det psykososiale arbeidsmiljøet også på hjemmekontoret, gode reguleringer og tiltak for faglige og sosiale treffpunkter.


Etterlyser enklere rammeverk

Jahren mener det er for mange ulike løsninger og praktisering av ordningen med hjemmekontor.


- Samtidig anerkjenner YS Stat at det må være opp til virksomhetene å finne de beste løsningene lokalt, gjennom samarbeid og dialog. Dette hadde blitt enklere dersom rammeverket hadde vært klarere og mer konkret, mener han.

- Ordningen med hjemmekontor også for statsansatte må følges opp frem mot neste års hovedoppgjør. Lokalt må det stilles klare krav til hvordan ordningen med hjemmekontor utformes og praktiseres, sier YS Stat-lederen.


Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page