top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Bli med #jegerstatsansatt på webinar!Her er et webinar du bør sette av tid til. #jegerstatsansatt er med for å lære mer om hjemmekontor for statsansatte!
Programmet for dagen er:

  • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda v/ Marianne Kringlebotn, Forhandlingssjef i Econa – Akademikerne

  • Pandemien og departementenes ansvar for egen sektor (sektorprinsippet) v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Da statsforvaltningen flyttet hjem Statsansatte er kjent for å ha høyt jobbengasjement. Hvordan påvirket det vår måte å jobbe på da samfunnsoppdraget brått skulle løses fra kjøkkenbordet? Innlegget er blant annet inspirert av en undersøkelse gjort av DFØ. Du kan lese rapporten om undersøkelsen her. v/ Marianne K. Sørtømme, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

  • Med jobben på hjemmebane: Hvordan lykkes med hjemmekontor? Patentstyret deler sine erfaringer etter åtte måneder med hjemmekontor og reflekterer rundt veien videre. v/ Marianne Rørvik, avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring og Lars Espen Sæhle, seksjonssjef for HR. Begge Patentstyret

  • Konsekvenser av covid-19 for arbeidsmiljø og helse - med spesielt fokus på «hjemmearbeid» Potensielle konsekvenser vil bli diskutert og belyst basert på allerede etablert kunnskap om psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og helse (for eksempel om organisasjonsendring, digitalisering, fjernarbeid/fjernledelse, sosial samhandling på arbeidsplassen, etc.). v/ Live Bakke Finne, forsker, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Webinaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten: LO Stat, Akademikerne stat, Unio og YS Stat.

Tips gjerne andre i virksomheten som kan ha interesse av webinaret 11. november kl. 09.00.


Opptak av webinaret blir tilgjengelig i etterkant.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page