top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Staten kom ikke organisasjonene i møte på pensjon


Oppgjøret i Staten til mekling: YS Stat-leder Pål N. Arnesen foran forhandlingsutvalget i YS Stat må nok en gang konstatere at lønnsoppgjøret i Staten ender hos riksmekleren.'

foto: Vetle Daler, Parat

Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går nå til mekling.

– Når staten ikke vil gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunal sektor, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N Arnesen, leder i YS Stat. Også LO, Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene med staten. YS Stat krevde at all inntekt, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende, noe som særlig berører de som jobber skift/turnus.

– Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Staten ville heller ikke komme oss i møte på fremtidig AFP (avtalefestet pensjon), sier Arnesen. – Det er besynderlig at staten ikke følger opp pensjonsavtalen som staten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om i 2018. Jeg tror de fleste vil være enige om at det bør være samme regler i hele offentlig sektor, påpeker han. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren 21. - 23. mai. YS Stat bringer også med seg lønnskrav inn i meklingen. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, blir det streik i staten fra 24. mai.

274 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page