top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Pressemelding: Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går nå til mekling. – Når staten ikke vil gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunal sektor, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N Arnesen, leder i YS Stat.


YS Stat krevde at all inntekt, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende, noe som særlig berører de som jobber skift/turnus. – Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Staten ville heller ikke komme oss i møte på fremtidig AFP (avtalefestet pensjon), sier Arnesen. – Det er besynderlig at staten ikke følger opp pensjonsavtalen som staten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om i 2018. Jeg tror de fleste vil være enige om at det bør være samme regler i hele offentlig sektor, påpeker han. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren 21. - 23. mai. YS Stat bringer også med seg lønnskrav inn i meklingen. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, blir det streik i staten fra 24. mai.

Kontaktpersoner:

Pål N Arnesen

Leder YS Stat

Telefon 916 38 608

pal.arnesen@ys.no Vetle Daler

Pressekontakt

Telefon 924 05 391

vetle.daler@parat.com


49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page