top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Et godt lønnsoppgjør for YS Stat. Streik avverget.


En fornøyd YS Stat-leder Pål N. Arnesen hos Riksmekleren torsdag

foto: Vetle Daler


Det blir ikke streik i staten etter at partene torsdag ble enige hos Riksmekleren om en ny hovedtariffavtale. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.


YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne kom til enighet med staten seksten timer på overtid. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.


– Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat.


Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.


Partene er enige om en økonomisk ramme på 2,8 % som fordeles med et generelt tillegg til alle, og en solid avsetning til lokal pott som fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.


Oppgjøret inneholder bl.a. følgende elementer:


- Generelt tillegg på 5.100 til og med ltr 47, deretter 1,25 % fra ltr 48 og oppover. Tillegget gis med virkning fra 1. mai.


- En lokal pott på 1,9 % av lønnsmassen pr 1. juli til fordeling gjennom lokale forhandlinger.


- Lønnsalternativ 1 og 2 i alle lønnsrammer fjernes. Ansatte som tidligere var lønnet i alternativ 1 eller 2 flyttes til alternativ 3. Dette innebærer at alle som i dag er avlønnet i alternativ 1 og 2, vil få en justering av sin lønn. Øvrige ansatte beholder dagens lønnalternativ.


- Lønnsrammene har blitt utvidet med to alternativer på topp (nye alternativ 8 og 9), noe som gir våre tillitsvalgte et større mulighetsrom i høstens lokale lønnsforhandlinger.


- Økning av ubekvemstillegg: "Skumringstillegg" fra kr 12,- til kr 15,-. Lør-/og søndagstillegg fra kr 52,- til kr 55,-. Beredskapsvakt utenfor arbeidssted fra hhv kr 5,- og 10,- til kr 10,- og 20,-. Kompensasjon for delt dagsverk økes fra kr 145,- til kr 200,-.


- Taket for pensjonsgivende variable tillegg økes fra kr 56.000 til kr 66.000.


- Ansatte med høyere akademisk utdanning, stipendiater og spesialist-kandidater, økes fra lønnstrinn 47 til 51 ved ansettelse, i henhold til fellesbestemmelsene § 5B nr 1.


- Rammen for boliglån i Statens pensjonskasse er økt fra 1,7 mill til 2,0 mill (evt 4,0 mill for par hvor begge jobber i staten).


Partene er dessuten enige om å forhandle om forbedringer av pensjonsgivende variable tillegg som skal inngå i ny offentlig tjenestepensjonsordning. Forbedringene skal forhandles i mellomoppgjøret 2019 dersom avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor er godkjent og lagt fram for Stortinget.


Videre er partene enige om å jobbe videre med et nytt lønnssystem, og se på statens fremtidige kompetansebehov frem mot mellomoppgjøret i 2019.


– Dette er et resultat et samlet forhandlingsutvalg vil anbefale medlemmene å stemme ja til i den kommende uravstemningen, sier YS Stat-lederen.

504 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page