top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Utvalg skal se på regelverket for universiteter og høyskoler


YS Stat har levert innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med å sette ned et utvalg som skal gå igjennom regelverket for universiteter og høyskoler.

Departementet legger opp til at utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU). Utvalget skal foreslå endringer i regelverket slik at det tydeligere beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, studenter og ansatte, der dette ikke er fastsatt i annet regelverk.

Departementet ønsker også å gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler.

YS Stats innspill til arbeidet er blant annet at utvalget må få et tilstrekkelig bredt mandat og tilstrekkelige tidsrammer som kan sikre en forsvarlig gjennomgang av regelverket. En gjennomgang av regelverket i universitets- og høyskolesektoren må ses i sammenheng med reglene i statsansatteloven. YS Stat har også bedt om at arbeidstakernes organisasjoner blir representert i utvalget.

Når det gjelder tilknytningsformer til staten for universitetene og høyskolene, slutter ikke YS Stat seg til en grunnleggende antakelse om at utskillelse fra staten vil gi universiteter og høyskoler større autonomi og bedre forutsetninger for å foreta prioriteringer.

Du kan lese YS Stats høringssvar her.


33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page