top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Registreringsordning for statsansattes økonomiske interesserYS Stat har levert høringssvar til forslag om retningslinjer for registreringsordning av statsansattes økonomiske interesser.

Forslaget ble sendt på høring i desember av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En registreringsordning er begrunnet i hensynet til tilliten til forvaltningen. YS Stat ser positivt på dette og mener en registreringsordning underbygger og fremhever statsforvaltningens egenart.

En slik ordning må likevel ha et klart rettslig grunnlag, og ordningen må balanseres mot hensynet til statsansattes rett til personvern og privatliv.

Les høringsvaret her.

#regjeringen #statsansatte #jegerstatsansatt #lovogavtaleverk #yss

59 visninger0 kommentarer
bottom of page