top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

YS Stat: KMD må avvente loven


Rødt kort til KMD

YS Stat mener det er uhørt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, sender forskrift til lov om statens ansatte på høring før loven er behandlet ferdig i Stortinget. Vi krever endringer i lovforslaget og da er denne prosessen mildt sagt urovekkende. Rødt kort for den!


YS Stat har levert sitt høringssvar til KMD. Kan leses her i sin helhet. Vi er kritiske til at høringen er gitt en veldig kort frist, og at departementet ikke tar høyde for at loven verken er behandlet i komiteen eller i Stortingssalen. Kommunal- og forvaltningskomiteen har 6. juni som frist for innstilling og Stortinget har satt saken opp for behandling den 12. juni.


Her setter man til side både Forvaltningslovens § 37 og regjeringens utredningsinstruks pkt 3-2 i sin iver etter politisk vedtak. YS Stat forventer at KMD avventer utforming av endelig forskrift til loven er vedtatt og alle forhold forskriften skal regulere er utredet.

218 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page