top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

YS Stat: KMD må avvente loven


Rødt kort til KMD

YS Stat mener det er uhørt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, sender forskrift til lov om statens ansatte på høring før loven er behandlet ferdig i Stortinget. Vi krever endringer i lovforslaget og da er denne prosessen mildt sagt urovekkende. Rødt kort for den!


YS Stat har levert sitt høringssvar til KMD. Kan leses her i sin helhet. Vi er kritiske til at høringen er gitt en veldig kort frist, og at departementet ikke tar høyde for at loven verken er behandlet i komiteen eller i Stortingssalen. Kommunal- og forvaltningskomiteen har 6. juni som frist for innstilling og Stortinget har satt saken opp for behandling den 12. juni.


Her setter man til side både Forvaltningslovens § 37 og regjeringens utredningsinstruks pkt 3-2 i sin iver etter politisk vedtak. YS Stat forventer at KMD avventer utforming av endelig forskrift til loven er vedtatt og alle forhold forskriften skal regulere er utredet.

#statsansatteloven #statsansatte #YSSMedia #lovogavtaleverk #yss #jegerstatsansatt #YSS #KMD

218 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page