top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Statsansatt - nå og i fremtiden


– Dere kjører dere stadig lenger ut i grøfta! Det må være ærlighet i det en driver med. Dere juger folk rett opp i trynet og kaller ting for noe annet enn det det er!

Uttalelsen over stammer fra Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som ikke sparte på kruttet under den politiske debatten under #jegerstasansattkonferansens første dag. Han støttet også kritikken Pål N. Arnesen kom med til at partssammensatte utvalg nå oftere blir erstattet av ekspertutvalg med medlemmer utpekt av politikerne og byråkratene.


Debatten hadde som tema de tre f`ene - "fornying, forenkling og forbedring - tre år etter".

Paneldebattantene

Panelet: Trine Skei Grande (V), Jan Tore Sanner (H), Karin Andersen (SV), Hans-Andreas Limi (FrP) og Hans Olaf Lundteigen.

Politisk debatt om reformer, tillit og effektivisering – Før hadde vi NOU`er hvor vi fikk belyst saker fra mange sider. Nå er de erstattet av såkalte ekspertutvalg hvor de som er plukket ut nærmest har forhåndsbestemt hva anbefalingen vil bli. Dette er meget bekymringsfullt, mente Lundteigen.

YS Stat-leder Pål Arnesen innledet debatten med et ønske om å få tilliten tilbake til systemet, og påpekte ovenfor politikerne at effektiviseringskuttet på 0,8% av budsjettene ikke gjorde omstillingsviljen bedre.

– Man må kunne forklare hvorfor man omstiller i statlig sektor. Det er ikke bunnlinja som bør være styrende for staten, men hele tiden ønsket om å gjøre tjenestene bedre, sa Arnesen.

SV etterlyste mer faglighet i ledelsen

– Jeg tror ikke alle politikerne har tatt helt inn over seg at de ansatte i offentlig sektor er veldig dedikerte og kompetente. Det har dessverre skjedd en endring i ledelsen av offentlig sektor til mer toppstyrt ledelse og mindre faglighet. Reformene er ikke lydhøre til brukernes behov, påstod Karin Andersen fra SV.

Statsråd Jan Tore Sanner, lovet at reformarbeidet kom til å fortsette og at Norge også i fremtiden skulle ha verdens beste offentlige sektor. Han sa også at effektivseringskuttet (årlig 0,5%) vil fortsette når de borgerlige styrer.

– Forenkle, fornye og forbedre dreier seg i første rekke om å skape en kultur for fornyelse. Vi trenger mange konkrete enkelttiltak for å skape en kulturendring. For eksempel tidstyvene hvor vi fikk inn mange gode forslag som vi systematisk jobber med, og de statlige lederne er sendt på skolebenken, sa statsråden.

– Jeg oppfatter ikke YS som en bremsekloss – tvert imot synes jeg dere er en god samarbeidspartner. Forskjellen fra forrige regjering er at jeg ikke har èn fagforening som sitter på bakrommet, men alle er likestilt, la statsråden til.

Ønsker NYE arbeidsplasser, ikke flytting

YS Stat-lederen avsluttet med en liten henstilling:

– YS Stat har alltid vært tilhenger av å opprette NYE arbeidsplasser – hvor som helst. Men å rive opp arbeidsplasser med tilhørende familier bare for å flytte tilsyn eller andre statlige oppgaver er vi sterkt i mot. Vi vil ikke ha en gjentagelse av det som skjedde under tilsynsflyttingen i 2003-2004, advarte Pål N. Arnesen.

Statens personaldirektør

Tidligere på dagen hadde Statens personaldirektør, Gisle Norheim, åpnet konferansen og fortalt litt om status til staten som arbeidsgiver. Blant annet gikk han igjennom noen av funnene i «medarbeiderundersøkelsen i Staten 2015». Her kunne han fortelle at statens ansatte i grunn er veldig fornøyd med jobbinnholdet, men ønsker forbedringer innenfor gjennomføringsevne, endring og digitalisering.

– Statlige ledere er gode til å lede, men dårligere til å styre. Det gjør vi noe med vha av lederprogrammet i staten, sier Norheim.

KMD arbeider også videre med ny «lov om statens ansatte» som skal erstatte dagens tjenestemannslov. Intensjonen er at denne skal legges frem for Stortinget i løpet av 2017.

Personaldirektøren snakket også varmt om viktigheten av medbestemmelsen. Mellom KMD og hovedsammenslutningene, og ikke minst mellom etatene og de lokale tillitsvalgte.

– Medbestemmelse er ikke noe man strør på i slutten av en forhandling, minnet Gisle Norheim om.

Byråkratiet vokser og vokser

Forsamlingen fikk også et skråblikk på hvordan byråkratiet har est ut de siste årene, og hvorfor det vil fortsette å ese, ved hjelp av foredraget til journalist og forfatter Jon Hustad.

Første dagen ble avsluttet med et inspirerende foredrag fra direktør i Gjensidige, Hans G. Hanevold. Han fortalte om hvordan samfunnet i galopperende fart digitaliseres, hva folk forventer og hvordan Gjensidige tilpasser seg de stadig økende kravene.

Digitalisering: Hans G. Hanevold fra Gjensidige delte sine tanker om den digitale fremtiden.

Konferansen fortsetter onsdag.


432 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page