top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Har åpnet krana for milliardsvindel


#jegerstatsansatt deler bekymringen til Norsk Tollerforbund og vil følge opp saken med YS som er aktiv part i "Samarbeidet mot svart økonomi".


I EU antar man at svindel med innførsels-MVA (MTIC) utgjør ca 500-650 milliarder i årlige tapte mva-inntekter i unionen. Nå som Norge skal ha utsatt avregning av innførsels-MVA, mye lik det man gjør i EU, er det uunngåelig at svindelbeløpet vil komme opp i milliardklassen her til lands også.


Missing Trader

Veldig forenklet kan dette forklares med at det opprettes fiktive selskaper som innfører fiktive varer til Norge. For dette opparbeider de en MVA-gjeld til Skatt som skal avregnes i ettertid. Samtidig så krever de refusjon av MVA fordi varen selges fiktivt videre. Denne refusjonen utbetales til selskapet, som da gjerne har forsvunnet før den utsatte avregningen gjøres opp. Det finnes mange varianter av denne MTIC-svindelen som den kalles i EU (Missing Trader Intra-Community Fraud), også hvor salg av reelle varer er involvert - noe som fører til en stor konkurransevridning for visse typer bedrifter. Årsaken er at disse svindelselskapene selger varer langt rimeligere siden de ikke betaler avgifter. I andre land har slik svindel nesten tatt knekken på en hel nasjonal industri - noe stål- og aluminiumsindustrien i Polen er et nylig eksempel på.


- Nå var vel ikke Skatteetaten udelt positive til å innføre utsatt avregning av innførsels-mva de heller, nettopp pga av faren for slik karusellsvindel, men jeg tør minne våre politikere om at dette advarte vi kraftig om i forbindelse med ETO-prosessen hvor oppgavene med avgifter og innkreving ble flyttet fra Toll til Skatt. Det er med en litt bitter smak i munnen at vi nå står på sidelinjen og opplever at samfunnet vi er satt til å tjene kan miste titalls milliarder i skatteinntekter - ÅRLIG!. Vi hadde et system som var bortimot vanntett, men nå er jeg redd for at det vil kunne lekke som en sil. Nå ligger det uansett til rette for at systemet kan svindles, sier forbundsleder Fredrik Støtvig.


- Jeg skulle ønske at vi om et år eller to vil kunne få se en samfunnsøkonomisk analyse som viser at totalsummen gir samfunnet en økonomisk eller sosial gevinst. Dessverre er det pr idag ingen tegn som tyder på at dette regnestykket vil gå i pluss for A/S Norge, sier Støtvig.


Relaterte lenker:

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page