top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • Norsk Tollerforbund

Har åpnet krana for milliardsvindel


Før 2016 hadde Norge tilnærmet et vanntett system for innkreving av innførsels-MVA, med Tolletaten som en garantist for at de varene det ble gitt refusjon for faktisk var fysisk innført og solgt i Norge. Med det nye systemet for MVA, som Skatteetaten nå har ansvaret for, er faren for svindel i milliardklassen større en noen gang. Motsatt måleffekt

  • Redusert ressursbruk

  • Forenkling for innbyggere og næringsliv

  • Styrket bekjempelse av svart økonomi

  • Bedre grensekontroll

Disse fire hovedmålene skulle man nå ved hjelp av å flytte oppgaver med avgifter og innkreving over til Skatt (ETO). Norsk Tollerforbund har enda til gode å se at målene er i nærheten av å gå i oppfyllelse. Fra nyttår ble også utsatt avregning av innførsels-MVA innført, noe som gjør at sannsynligheten for at den svarte økonomien tvert i mot vil øke markant pga av vanskelighetene med å avdekke organisert svindel. Missing Trader I EU antar man at karusellsvindel utgjør ca 500-650 milliarder i årlige tapte mva-inntekter i unionen. Nå som Norge skal ha utsatt avregning av innførsels-MVA, mye lik det man gjør i EU, er det uunngåelig at svindelbeløpet vil komme opp i milliardklassen her til lands også. Veldig forenklet kan dette forklares med at det opprettes fiktive selskaper som innfører fiktive varer til Norge. For dette opparbeider de en MVA-gjeld til Skatt som skal avregnes i ettertid. Samtidig så krever de refusjon av MVA fordi varen selges fiktivt videre. Denne refusjonen utbetales til selskapet, som da gjerne har forsvunnet før den utsatte avregningen gjøres opp. Det finnes mange varianter av denne MTIC-svindelen som den kalles i EU (Missing Trader Intra-Community Fraud), også hvor salg av reelle varer er involvert - noe som fører til en stor konkurransevridning for visse typer bedrifter. Årsaken er at disse svindelselskapene selger varer langt rimeligere siden de ikke betaler avgifter. I andre land har slik svindel nesten tatt knekken på en hel nasjonal industri - noe stål- og aluminiumsindustrien i Polen er et nylig eksempel på. Trenger nye og omfattende kontrollsystemer Gode kontrollrutiner kan redusere dette proveny-tapet noe, men det vil også koste penger til utvikling og ressurser til kontroll. Norsk Tollerforbund har også stilt spørsmål tidligere til hvordan man i praksis skal demme opp for svindelen, nå som Tolletaten ikke lenger har ansvaret for innkrevingen. Tolletaten kunne se dette i sammenheng med varedeklarasjoner og kontrollere om varene fysisk passerer grensen. Den muligheten er pr nå ikke like god hos Skatteetaten. - Vi registrerer at Skatteetaten ber Tolletaten om å ha fokus på dette, og melde fra til Skatt om vi ser noe uregelmessig. Vi skal selvsagt ikke være negative til dette, men må samtidig minne om at vi nå er en bortimot rendyrket kontrolletat, og ressursene våre vil naturlig nok prioriteres mot de samfunnsoppgavene vi sitter igjen med - ikke de vi hadde før ETO ble gjennomført, sier Støtvig som understreker at disse uttalelsene på ingen måter er en kritikk av Skatteetaten - det er de alvorlige konsekvensene av utsatt avregning for innførsels-MVA han adresserer. - Jeg finner det også betimelig å minne om at bak slik svindel står organisert kriminalitet - bakmennene er de samme mafiaorganisasjoner som står bak annen alvorlig kriminalitet som narkotika, våpensmugling og terrorfinansiering, påpeker forbundslederen. Hvor er gevinsten? I tillegg til ren svindel utgjør også det nye mva-systemet en økt fare for feilrapportering i og med at det nå er firmaene selv som må finne frem til mva-grunnlaget. I tillegg vil restansene også kunne øke ved f.eks konkurser før MVA er gjort opp (tidligere måtte importørene stille en garanti for mva-summen ved innførsel- derfor ble alltid mva gjort opp uavhengig om firmaet gikk konkurs). - Nå var vel ikke Skatteetaten udelt positive til å innføre utsatt avregning av innførsels-mva de heller, nettopp pga av faren for slik karusellsvindel, men jeg tør minne våre politikere om at dette advarte vi kraftig om i forbindelse med ETO-prosessen hvor oppgavene med avgifter og innkreving ble flyttet fra Toll til Skatt. Det er med en litt bitter smak i munnen at vi nå står på sidelinjen og opplever at samfunnet vi er satt til å tjene kan miste titalls milliarder i skatteinntekter - ÅRLIG!. Vi hadde et system som var bortimot vanntett, men nå er jeg redd for at det vil kunne lekke som en sil. Nå ligger det uansett til rette for at systemet kan svindles, sier forbundsleder Fredrik Støtvig. - Jeg skulle ønske at vi om et år eller to vil kunne få se en samfunnsøkonomisk analyse som viser at totalsummen gir samfunnet en økonomisk eller sosial gevinst. Dessverre er det pr idag ingen tegn som tyder på at dette regnestykket vil gå i pluss for A/S Norge, sier Støtvig.
Relaterte lenker:

Bakgrunnen for artikkelen er et foredrag Bjørn Erik Solem fra ekspertgruppen om mva-svindel i Skatteetaten holdt under "Faglig Fredag" i tolletaten. På Tolletatens lokale intranett kan du lese mer om og se video av selve foredraget i tillegg kan du laste ned presentasjonen.

158 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page