Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Informasjon i disse Corona-tider

I disse Corona-tider er det enorme mengder med informasjon. YS Stat har ikke egne kommunikasjonsmedarbeidere, så i denne krisetiden vil vår FACEBOOK-side bli brukt som informasjonskanal. I tillegg vil YS Stat, YS og forbundene holde hjemmesiden www.ys.no kontinuerlig oppdatert inntil videre. Ta vare på hverandre i en tid hvor det er storte behov for solidaritet og omsorg! #Corona #Korona #Pandemi #Krise #Solidaritet #YSS #YSStat #jegerstatsansatt

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.