Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Digitalisering og kompetanse

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal og Moderniseringsdepartmentet innledet konferansen med informasjon fra regjeringens Digitalseringsstrategi for offentlig sektor. YS Stat og YS Privat er idag og i morgen samlet til felles årskonferanse i Oslo. YS Privat og YS Stat gjentar suksessen fra 2018 og arrangerer felles konferanse om like utfordringer i framtidens fleksible arbeidsliv. Idag er temaet Digitalisering og Kompetanse, mens sektorene vil ha parallelle konferanser i morgen. #PålNArnesen #regjeringen #KMD #YS #statsansatte #YSStat #YSS #jegerstatsansatt #YSStatkonferansen

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.