Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Staten kom ikke organisasjonene i møte på pensjon

Oppgjøret i Staten til mekling: YS Stat-leder Pål N. Arnesen foran forhandlingsutvalget i YS Stat må nok en gang konstatere at lønnsoppgjøret i Staten ender hos riksmekleren.' foto: Vetle Daler, Parat Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går nå til mekling. Se YS Stat-leder Pål N. Arnesen forklare hvorfor det ble brudd her – Når staten ikke vil gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunal sektor, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N Arnesen, leder i YS Stat. Også LO, Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene med staten. YS Stat krevde at all inntekt, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende, noe som særlig berører de som j

Pressemelding: Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går nå til mekling. – Når staten ikke vil gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunal sektor, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N Arnesen, leder i YS Stat. YS Stat krevde at all inntekt, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende, noe som særlig berører de som jobber skift/turnus. – Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Staten ville heller ikke komme oss i møte på fremtidig AFP (avtalefestet pensjon), sier Arnesen. – Det er besynderlig at staten ikke følger opp pensjonsavtalen som staten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om i 2018. Jeg tror de fleste vil være enige om at det bør være

Tydelige krav om lønn og pensjon

Her er lederne for de statsansattes organisasjoner på vei inn til det aller første forhandlingsmøtet første arbeidsdag etter påsken. F.v.: Pål N. arensen, leder for YS Stat, Anders Kvam, leder for Akademikerne Stat og Egil André Aas, leder for LO Stat. foto: Vetle Daler/Parat YS Stat krever betydelig økning i lønn for alle statsansatte når årets lønnsoppgjør startet tirsdag. Dette er kravene: • Betydelig reallønnsvekst for de statsansatte • All lønn må være pensjonsgivende – Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjøret i privat sektor og forventet prisutvikling gir rom for betydelig økning i lønn for alle statsansatte i år, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Staten kom

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.