Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Inviterer til dialog

Statsråd Monica Mæland i samtale med YS Stat-leder Pål N. Arnesen under YSS-konferansen. YS Stat-konferansen 2019 tekst og foto: Margarethe Standberg, AVYO - Statsråd, tillitsvalgte, ansatte og venner. Stolte statsansatte. Her er det mye kompetanse, erfaring og iver etter å bidra. Her er det representanter som vil være med på å utvikle og modernisere den statlige sektor, hvis vi for lov, åpnet Pål N. Arnesen, gjenvalgt YS Stat-leder, YS Stat-konferansen med. - Suksessfaktoren gjennom alle år har vært involvering. Jeg håper statsråd Monica Mæland vil si hvordan den vil være framover. Trepartssamarbeidet skal videreutvikles, la oss bidra og involver oss så tidlig som mulig. Jeg forventer at vi

Ny ledelse i YS Stat

Nyvalgte: Fra venstre Jens B. Jahren fra BFO, Pål N. Arnesen (gjenvalgt leder) og Unn-Kristin Olsen fra Parat som 2. nestleder. Styret i YS Stat har i dag valgt ny ledelse i hovedsammenslutningen for perioden 2019-2023 Leder: Pål N Arnesen (gjenvalg) 1.nestleder: Jens B Jahren (gjenvalg) 2.nestleder: Unn-Kristin Olsen (ny) YS Stat hovedsammenslutningsstyre er samlet i forkant av årets YS Statkonferanse som avholdes onsdag 16.1 og torsdag 17.1 på hotel Bristol i Oslo Flere bilder av den nye ledertrioen: #YSStatkonferansen #jegerstatsansatt #YSS #statsansatte #YSSMedia

Klart for YS Stat-konferansen 2019

Onsdag 16. januar går startskuddet for YS Stat-konferansen 2019. Konferansen innleder en ny fireårsperiode og samler tillitsvalgte, ansatte, arbeidsgivere og gjester til to spennende dager fylt av faglige og politiske innlegg og debatter. Temaet for årets konferanse er medbestemmelse, omstilling og ledelse samt arbeidstid, tariff og pensjon. Se programmet her.

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.