Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Partene har inngått en midlertidig avtale om særaldersgrenser

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), YS og de andre hovedorganisasjonene inngikk 12. desember en midlertidig pensjonsavtale for de som er født i 1963, og som har stilling med særaldersgrense på 60 år. Avtalen sier at man i påvente av en endelig avtale, viderefører en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense for årene frem til de fyller 67 år. 1963-kullet er 57 år i 2020 og er med avtalen sikret en pensjon på 66 prosent, som i dagens ordning, dersom de går av etter den såkalte 85-årsregelen i 2020. 85-årsregelen innebærer at man kan ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alderen og opptjeningstiden er 85 år eller mer. Det

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.