Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Færre statlige oppgaver enn antatt foreslås overført fylkeskommunene

I dag la Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fram den nye stortingsmeldinga om nye fylkeskommunale oppgaver. Meldinga foreslår overføring av et antall statlige oppgaver, men et antall som er sterkt redusert i forhold til forslaget fra ekspertutvalget som la fram sin rapport i februar. foto: regjeringen.no Regionreformen med 11 nye fylkeskommuner/regioner innføres fra 1. januar 2020. Et ledd i reformen er å styrke fylkeskommunenes ansvar og oppgaver, primært med å overføre dette fra staten. Samferdsel er et av områdene under endring. Stortinget har allerede vedtatt overføring av ansvar for fylkesveiene mot alle faginstansers anbefaling. Videre vil arbeidsoppgaver innen næringsu

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.