Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Nemndsavgjørelsen om reiseavtalene klar

Nemnda ble ledet av tingrettsdommer Richard Saue foto: Vetle Daler Vinteren 2017-2018 forhandlet hovedsammenslutningene med staten om særavtalene for reiser innenlands og utenlands. Partene ble ikke enige, og saken gikk derfor til behandling i særskilt tvistenemnd. Nå, fem måneder senere, er kjennelsen klar. Nemndas avgjørelse gir ingen grunn til jubel, men noen lyspunkter finnes. Staten har ikke fått medhold i økt styringsrett for når en ansatt kan reise på regning. Staten gis heller ikke medhold i å øke grensene for når kompensasjon etter innenlandsavtalen skal slå inn. Disse grensene blir stående på 6 timer og 15 km, selv om staten ønsket å øke avstanden til 30 km. Nemnda tar også delvis

Resultat - uravstemming tariffoppgjøret

Styret i hovedsammenslutningen YS Stat har idag meddelt Riksmekler at uravstemmingen ga et klart ja til ny hovedtariffavtale i staten. Med en svarprosent i underkant av 40% var det i overkant av 90% som sa ja. Dette var en klar majoritet og styret fulgte enstemmig opp anbefalingen. #tariff #lønn2018 #YSSMedia #jegerstatsansatt #statsansatte #yss

To dommer fra Høyesterett om reisetid og arbeidstid

I går avsa Høyesterett dom i to saker som omhandler ansattes rettigheter i forbindelse med reisetid, og hva som skiller arbeidstid fra reisetid. De ansatte fikk medhold i begge sakene. Den ene saken gjaldt en politimann som krevde at reisene til og fra oppdrag som skjedde utenfor fast arbeidssted, for eksempel på andre steder enn lens­mannskontoret eller politi­stasjonen, skulle regnes som arbeidstid etter vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10, og ikke bare "reisetid". Reisetid regnes ifølge forarbeidene til arbeidsmiljøloven ikke som arbeidstid med mindre arbeidstakeren er pålagt å utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen; at han eller hun står til arbeidsgiverens di

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.