Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Hvorfor havna vi hos Riksmekler?

Etter lange forhandlinger så YS Stat ingen annen utvei enn å be Riksmekler om bistand. Forhandlingsviljen til staten var langt under pari og vi har behov for å utvikle vår avtale videre blant annet med A-tabell og lønnstrinn. #tariff #statsansatte #YSSMedia #jegerstatsansatt #YSStat #lønnsoppgjøret #KMD

Brudd i forhandlingene

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten. – Staten har ikke vært villig til å imøtekomme våre krav, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen. Etter intense forhandlinger lørdag kveld og natt til søndag ble det klart at brudd var uunngåelig for YS Stat. YS Stat står sammen med Unio og LO Stat, som også har brutt forhandlingene. Oppgjøret går dermed til mekling. – Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, men våre krav har blitt ikke blitt imøtekommet av staten. Dermed hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til brudd, sier Pål N. Arnesen. – Selv om partene har kommet fram til en økonomisk ramme i tråd med frontfaget, er det totale tilbudet av en slik art at

I DAG STARTER URAVSTEMNINGEN OM NY OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

I dag mottar alle statlige medlemmer i YS Stat-forbundene en e-post inneholdende uravstemningen om avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Benytt din stemmerett og delta i avstemningen som avsluttes 15.mai. Skulle DU derimot ikke motta en e-post i løpet av formiddagen så må du ta kontakt med DITT forbund. YS Stat har ikke tilgang til forbundenes medlemsregistre. Ytterligere informasjon om den nye pensjonsordningen kan du finne blant annet på følgende steder: Se videoen fra YS Stats informasjonsmøte om pensjon 16. april, www.jegerstatsansatt.org/pensjon, www.spk.no/Pensjon, https://pensjonsbloggen.spk.no, https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/id942

Husk YS Stats informasjonsmøte 16. april om den nye pensjonsavtalen!

Mandag 16. april er det endelig klart for YS Stats informasjonsmøte om avtalen om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Møtet finner sted i Oslo, og vi setter pris på at så mange som mulig møter opp for å skaffe seg et godt kunnskapsgrunnlag for den kommende uravstemningen. Seansen kan også streames via YS Stats facebookside #annikenhauglie #YSSMedia #pensjon #YSStat #jegerstatsansatt

Krever en vesentlig økt reallønn

Idag startet lønnsoppgjøret i Staten, og Pål N. Arnesen har levert inn krav på vegne av sine medlemmer i YS Stat. — Den økonomiske situasjonen i Norge er nå så god at det forsvarer å forbedre kjøpekraften for de statstilsatte, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen. Idag overleverte YS Stat sine krav til årets lønnsoppgjør i staten. — Etter den ansvarligheten man har vist gjennom de årene hvor Norge var i en svak nedgangsperiode økonomisk, krever vi nå en vesentlig reallønnsvekst sier Arnesen. Lederne for de forskjellige sektorene i arbeidstakerorganisasjonen og statens personelldirektør under oppstarten av lønnsoppgjøret i dag. Fra venstre: Forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio stat, sta

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.