Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Innspurt i pensjonsforhandlingene

Foto: Andreas Moen/Parat Fredag 2. mars er siste avtalte forhandlingsmøte om ny offentlig tjenestepensjon. Les her om det som er i spill. Vi har lagt bak oss tre hektiske forhandlingsuker og vi er nå kommet inn i den spennende sluttfasen. Det er krevende forhandlinger med mange komplekse elementer og ikke minst viktige prinsipper for tilpasning av nye offentlig tjenestepensjon til folketrygden. Forhåpentligvis resulterer forhandlingen i en avtale som partene kan være fornøyd med. Alternativet med å fortsette med dagens ordning er rett og slett et ikke-alternativ og hvorfor kan du lese nærmere om HER. #statsansatte #YSSMedia #YSS #pensjon #yss #jegerstatsansatt #jegerstatsansatt

Grunnlaget for pensjonsforhandlingene

Arbeidsgrupperapporten fra fase 1 i arbeidet med framtidig pensjonsløsning i offentlig sektor er ferdig - onsdag 7. februar starter forhandlingene. Arbeidsgruppens rapport gir et godt grunnlag for å komme i gang med denne fasen. Andre fase skal ha som mål å sluttføre en avtale om pensjon senest 2. mars 2018. Rapporten som er et resultat av første fase av prosessen ble sluttført fredag kveld 2. februar 2018. I rapporten framgår det at målet for arbeidsgruppen har vært å gi en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning og begrense antall problemstillinger som må avklares i fase 2. På noen områder har ikke arbeidsgruppen noen omforent anbefaling. Ambisjonen er at disse

Brudd om reiseregulativene i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene YS Stat, Akademikerne, LO Stat og Unio brøt i går forhandlingene om særavtalene for inn- og utland. Begge særavtalene går nå til nemndsbehandling. YS Stat og de andre hovedsammenslutningene fant ikke å kunne akseptere statens tilbud/krav, da vi i svært liten grad fant at disse imøtekom våre krav, samt at statens tilbud/krav reduserte opparbeidede rettigheter for våre medlemmer. Forhandlingene som har pågått fra tidlig i fjor høst har vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre. Særlig gjelder det størrelsen på godtgjørelsene til kost, kilometergodtgjørelse, forsikring og kompensasjon for reisetid. Det fakt

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.