Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Tillit til forvaltningen - høringssvar

YS Stat har levert høringssvar til forslag om retningslinjer for registreringsordning av statsansattes økonomiske interesser. Forslaget ble sendt på høring i desember av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En registreringsordning er begrunnet i hensynet til tilliten til forvaltningen. YS Stat ser positivt på dette og mener en registreringsordning underbygger og fremhever statsforvaltningens egenart. En slik ordning må likevel ha et klart rettslig grunnlag, og ordningen må balanseres mot hensynet til statsansattes rett til personvern og privatliv. Last ned YS Stats høringssvar her #regjeringen #KMD #statsansatte #YSSMedia #YSS #lovogavtaleverk #jegerstatsansatt

Registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser

YS Stat har levert høringssvar til forslag om retningslinjer for registreringsordning av statsansattes økonomiske interesser. Forslaget ble sendt på høring i desember av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En registreringsordning er begrunnet i hensynet til tilliten til forvaltningen. YS Stat ser positivt på dette og mener en registreringsordning underbygger og fremhever statsforvaltningens egenart. En slik ordning må likevel ha et klart rettslig grunnlag, og ordningen må balanseres mot hensynet til statsansattes rett til personvern og privatliv. Les høringsvaret her. #regjeringen #statsansatte #jegerstatsansatt #lovogavtaleverk #yss

Statlig og privat samarbeid ble en suksess

- Ideen om en felles konferanse viste seg å være midt i blinken. Tanken om felles utfordringer ble bekreftet fra samtlige fordragsholdere, sier en fornøyd YS Stat-leder, Pål N. Arnesen, etter første dag. Etter innledningen med ny medlemsfordel for medlemmer i omstilling (se egen sak her), og en velkomsthilsen fra YS-leder Jorunn Berland., fortsatte tidligere SSB-direktør Christine Meyer. Her var hun ikke som en sparket direktør, men en offensiv forsker fra Norges Handelshøyskole som øste av sine erfaringer om hvordan man kunne - og måtte - bygge kompetanse på endringer. Neste foreleser ut var direktør Hilde Wibe fra Abelia. Hennes tema var hvilke muligheter og utfordringer som ligger i digit

YS Stat - YS Privat konferansen 2018

YS Stat og YS Privat konferansen 2018 er i gang i Drammen. De to sektorlederne Pål N. Arnesen (YS Stat) og Vegard Einan (YS Privat) har nettopp åpnet årets felles konferanse som har temaet: STATLIG OG PRIVAT SAMARBEID OM EFFEKTIV OG ANSVARLIG OMSTILLING Over 100 sentrale tillitsvalgte i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS fra både privat- og statlig sektor har kjempet seg gjennom snø og sludd, kansellerte fly og innstilte tog for å samles til felles konferanse med fokus på samarbeid mellom stat og privat, for en effektiv og ansvarlig omstilling. YS Stat og YS Privat representerer til sammen over 100.000 arbeidstakere i norsk arbeidsliv Programmet for dagen er variert og innholdsrikt. F

PM: Karriereprogram skal trygge medlemmer i omstilling

For å trygge ansatte i omstilling lanserer YS Stat en helt ny type medlemsfordel. Med programmet «Kompetanseløftet» skal ansatte i staten bli mer bevisst på egen kompetanse og karriere. - Det nye arbeidslivet gjør at en del av våre medlemmer må være forberedt på å finne ny jobb. Derfor lanserer vi nå en helt ny type medlemsfordel rettet mot ansatte i statlige virksomheter under omstilling, opplyser Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. - Programmet skal gjøre den enkelte godt i stand til å se hvilken kompetanse og karrieremulighet en har, sier Arnesen. - Programmet er nybrottsarbeid. Dette er en helt ny type medlemsfordel som skal hjelpe ansatte omfattet av effektivisering, hvor det ender opp m

Statlig omstilling i et bredere perspektiv

Statlig og privat sektor i YS arrangerer felles konferanse om effektiv og ansvarlig omstilling. Fremtidens arbeidsliv kommer med stormskritt. Hvordan kan vi utvikle samarbeidet på tvers av sektorene når det gjelder kompetanse, ledelse og digitalisering? #jegerstatsansatt tar utfordringen og ser mulighetene. Neste uke, 16. - 17. januar, samles sentralt tillitvalgte fra YS forbundene i statlig og privat sektor i Drammen. Den tradisjonelle YS Stat-konferansen utvides til å omfatte YS Privat. Vi setter hverandre i stevne for å diskutere felles utfordringer i fremtidens fleksible arbeidsliv. Et kobbel av spennende innledere, se rammeprogram her, skal bidra til å belyse mulighetene og utfordringen

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.