Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Prosessen om ny offentlig tjenestepensjon i gang

YS, LO, Unio og Akademikerne hadde like før jul et første møte prosessen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Foto: Andreas Grunde Rabben Moen/Parat Målet er å komme frem til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon. - Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig. En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse, sier YS-leder Jorunn Berland. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.