Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Fleksitidsavtale med flex

Foto:wix.com Statsansatte fått større fleksibilitet i arbeidsdagen. Ikke for å jobbe mer, men når det passer. YS Stat har inngått en ny fleksitidsavtale med Staten. Den gjelder fra 1.1.18 til 30.6.19 og skal evalueres våren 2019. Den ytre arbeidstid er nå utvidet til kl 06:00 og kl 21:00. Kjernetiden er som før fra kl 09:00 til 14:30 hele året. Begge gjelder mandag til fredag. Antall timer som kan overføres ny avregningsperiode er økt fra 45 til 50 timer. 10 minustimer er uendret. Forøvrig gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid og maksimal arbeidstid som før, dvs det skal ikke arbeides mer enn 12 timer per dag eller 48 timer per uke. Avtalen gir statsansatte større mulighet til

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.