Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

1. juli trer den nye statsansatteloven i kraft

I statsråd 16. juni ble Stortingets vedtak av 15. juni 2017 til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. juli og fra samme tid oppheves tjenestemannsloven. - Prosessen fra tidspunktet et enstemmig lovutvalg la fram sin innstilling, gjennom en turbulent høringsrunde og videre politisk påvirkningsarbeid, har båret preg av involvering og en viss grad av lydhørhet. Samtidig opplever vi å ikke få gjennomslag på all politikk eller samtlige faglige råd, kommenterer YS Stat leder Pål N Arnesen. Regjeringens forslag til lov om statens ansatte er i stor grad basert på Tjenestemannslovutvalgets forslag. Vi var med på dette arbeidet og har hatt tiltro til prosess

En ny lov om statens ansatte må stå seg over tid

Behandlingen av Prop. 94 L (2016–2017) i Stortinget må innebære at det vedtas en lov som kan stå seg over tid, i tråd med det statsråd Sanner tidligere har uttalt. Forslag til ny lov om statens ansatte skal vedtas av Stortinget 12. juni. - Regjeringens forslag til lov om statens ansatte er i stor grad basert på Tjenestemannslovutvalgets forslag. Utvalget leverte et godt stykke arbeid som innebærer en videreføring av rammene for ansettelser og oppsigelser i staten, men i en ny form og med forenklinger for brukerne. Likevel er det visse sider av proposisjonen vi mener ikke er akseptable, og som Stortinget må ta på alvor, sier leder av YS Stat Pål N. Arnesen. YS Stat, Unio og Akademikerne hadde

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.