Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

YS Stat: KMD må avvente loven

YS Stat mener det er uhørt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, sender forskrift til lov om statens ansatte på høring før loven er behandlet ferdig i Stortinget. Vi krever endringer i lovforslaget og da er denne prosessen mildt sagt urovekkende. Rødt kort for den! YS Stat har levert sitt høringssvar til KMD. Kan leses her i sin helhet. Vi er kritiske til at høringen er gitt en veldig kort frist, og at departementet ikke tar høyde for at loven verken er behandlet i komiteen eller i Stortingssalen. Kommunal- og forvaltningskomiteen har 6. juni som frist for innstilling og Stortinget har satt saken opp for behandling den 12. juni. Her setter man til side både Forvaltningslovens

Nytt innspill om lov om statens ansatte

Tjenestemannslovutvalgets rapport: Ingeborg Moen Borgerud overleverte i desember 2015 Tjenestemannslovutvalgets rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet YS Stat, Akademikerne og UNIO har oversendt et felles innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av ny lov om statens ansatte. Målsettingen om at loven skal stå seg over tid kan bare oppnås om anbefalingene fra det partssammensatte lovutvalget legges til grunn. Vi følger opp hovedorganisasjonenes felles innspill vedrørende midlertidighet med et mer detaljert notat til komiteen på flere viktige punkter. Les notatet her #statsansatteloven #YSS #tjenestemanns

YS Stat krever endringer i Lov om statens ansatte

YS Stat krever at de statsansattes stillingsvern ikke forringes og at Stortinget gjør de nødvendige endringer i forslag til ny lov. YS Stat jobber aktivt opp mot politikerne vedrørende den kommende stortingsbehandlingen av ny Lov om statens ansatte, nærmere bestemt den 12. juni. Her er notatet (lenke til notat til politikerne) med beskrivelse av de temaene som ble diskutert i forbindelse med forhandlingene om ny lov om statens ansatte. Vi mener dette er viktige punkter som Kommunal- og forvaltningskomiteen må se på og gi merknader til. Dersom loven vedtas med de forbeholdene departementet tar ved grunnleggende bestemmelser om ansettelse og oppsigelse, mener vi loven og intensjonene med og f

Frokostseminar om inkluderende arbeidsliv

Torsdag 8. juni 2017 arrangeres det frokostseminar i Oslo om inkluderende arbeidsliv. Arrangementet kan også følges direkte på nett-tv. Arrangementet er et samarbeid mellom hovedsammenslutningene i staten: YS Stat, Unio, LO Stat, Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi oppfordrer alle forbund til å bidra til at det blir godt oppmøte både fra YS Stats tillitsvalgte og fra ledere og HR-medarbeidere i statlige virksomheter. Lenke til arrangementet

Vi må få færre midlertidige ansettelser i staten

YS Stat jobber for at den nye statsansatteloven skal bidra til å få ned midlertidigheten i staten. Fredag ble det sendt brev fra YS, Unio og Akademikerne til sentrale stortingspolitikere. #yss #jegerstatsansatt #jegerstatsansatt #YSStat #tjenestemannsloven #statsansatteloven #midlertidighet #statsansatte

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.