Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Pressemelding: Enighet i lønnsoppgjøret

Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. – Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen. Staten og YS Stat er enige om en fordeling av den økonomiske rammen hvor om lag 1/3 gis som et generelt tillegg til alle og 2/3 går til lokale forhandlinger. Denne løsningen betyr at alle får et generelt tillegg på 0,33 prosent fra 1. mai. Dessuten settes det av 0,8 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Til sammen gir dette et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget på 2,4 prosent. – Vi er fornøyd med at

Status før tariffinnspurten

Forhandlingen hittil har vært om modernisering av lønns- og forhandlingssystemet. Økonomien kommer på bordet til neste uke. YS Stat overleverte i dag sitt andre krav som svar på statens krav/tilbud nr. 2. I hovedsak har forhandlingene så langt vært oppfølging av protokolltilførsel 2 fra ifjor, nemlig forenkling av forhandlings- og lønnssystemet i staten.De store spørsmålene går på hva som skal gjøres og ikke minst når det skal gjøres. Det tarifftekniske har preget møteaktiviteten. På tirsdag forventer vi å få et tilbud fra staten som også omfatter økonomi. Tiden fram til fristen 30.april kl 2400 vil da dreie seg om å få til en forhandlingsløsning som ivaretar systemutviklingen, økonomi og fø

Lønnsoppgjøret 2017 - fremdrift

Påskeferien er (forhåpentligvis) vel overstått for de fleste av oss, og partene starter opp igjen med lønnsforhandlingene 2017 for de statstilsatte. Etter å ha satt lønnsforhandlingene 2017 "på vent" i forbindelse med påsken og (for noen) påskeferie, starter man opp igjen denne uken. Fremdriftsplanen er som følger: Onsdag 19.april kl 09.00 mottar YS Stat tilbud 2 fra vår motpart ,staten. YS Stat avholder et styremøte samme dag kl 14.00 Fredag 21.april kl 11.00 overleverer YS Stat sitt krav 2 til staten Tirsdag 25.april kl 14.00 mottar YS Stat tilbud 3 fra staten. YS stat avholder et styremøte samme dag kl 16.00 Fra tirsdag 25.april og frem mot forhandlingsslutt søndag 30.april kl 24.00

Forslag til ny lov om statens ansatte til Stortinget

Snart er tjenestemannsloven historie, men statsansattes stillingsvern skal i fortsatt reguleres i en egen lov. Onsdag 5. april la regjeringen fram lovproposisjonen med forslag til ny lov om statens ansatte. Det er ventet at loven blir vedtatt i Stortinget før sommeren, og at dagens tjenestemannslov med det blir opphevet. YS Stat har vært involvert i lovarbeidet siden regjeringen i februar 2015 oppnevnte Tjenestemannslovutvalget, hvor partene i staten ble invitert til å delta. Utvalget leverte sine anbefalinger til fremtidig regulering av de statsansattes stillingsvern i desember 2015. Hensynet til en lov som kan stå seg over tid var sentralt i utvalgets anbefaling. Tjenestemannslovutvalgets

Hauglie med positive pensjonssignaler

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foto:Jan Richard Kjelstrup/ASD Arbeidsminister Anniken Hauglie sier hun håper på enighet om ny, offentlig tjenestepensjon allerede til høsten. – Dette er vi i utgangspunktet positive til, men all erfaring tilsier at vi bør avvente hva som faktisk kommer på bordet når dette nå skal utredes, svarer Pål N. Arnesen, leder for YS Stat og Erik Kollerud, leder for YS Kommune. - Jeg legger opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene, skriver statsråd Anniken Hauglie i et brev til YS, LO, Unio og Akademikerne. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD I februar i år ba YS, LO, Unio og Akademikerne arbeidsministe

YS Stat og #jegerstatsansatt - nå på nett!

Endelig har vi fått vår egen hjemmeside og nye ting tilkommer hver dag. Følg YS Stat og #jegerstatsansatt med løpende nyheter og masse godt stoff. Selvsagt finner du lov-og avtaleverk og det meste som gjelder for oss statsansatte. Lønnsforhandlingene oppdateres jevnlig. Du finner oss her #YSStat #jegerstatsansatt #YS #YSS #YSSMedia

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.