Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

www.jegerstatsansatt.org

Ny nettside for YS Stat ble presentert på #jegerstatsansatt-konferansens siste dag. På www.jegerstatsansatt.org vil du finne nyheter fra YS

Statsansatt - nå og i fremtiden

– Dere kjører dere stadig lenger ut i grøfta! Det må være ærlighet i det en driver med. Dere juger folk rett opp i trynet og kaller ting for

Har åpnet krana for milliardsvindel

Før 2016 hadde Norge tilnærmet et vanntett system for innkreving av innførsels-MVA, med Tolletaten som en garantist for at de varene det ble gitt refusjon for faktisk var fysisk innført og solgt i Norge. Med det nye systemet for MVA, som Skatteetaten nå har ansvaret for, er faren for svindel i milliardklassen større en noen gang. Motsatt måleffekt Redusert ressursbruk Forenkling for innbyggere og næringsliv Styrket bekjempelse av svart økonomi Bedre grensekontroll Disse fire hovedmålene skulle man nå ved hjelp av å flytte oppgaver med avgifter og innkreving over til Skatt (ETO). Norsk Tollerforbund har enda til gode å se at målene er i nærheten av å gå i oppfyllelse. Fra nyttår ble ogs

Nyheter om tema: Lov- og avtaleverk

Her vil du etterhvert som de publiseres finne alle nyheter som YS Stat lager om temaet Lov-og avtaleverk. Dette vil typisk være artikler om lovendringer og høringer, men vil også være alle andre innlegg som omhandler de viktigste lovene og avtale for ansatte i staten. #jegerstatsansatt #YSStat #statsansatte

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.